Poradenství pro rodinu

Poradna pro rodinu Pardubického kraje

Posláním odborného sociálního poradenství v ambulantní formě, jejímž poskytovatelem je Poradna pro rodinu Pardubického kraje, je poskytnutí pomoci formou psychologického poradenství osobám, kteří se díky problémům v osobních, partnerských, rodinných či mezilidských vztazích dostali do nepříznivé sociální situace a nemohou využít služby komerčních psychologů. Tato pomoc je poskytována podle individuálních potřeb osob tak, aby kvalita [...]