Potravinové banky

Potravinová pomoc je určená osobám v tíživé životní situaci, kterou nedokáže sám bez pomoci zvládnout. Potravinová pomoc/materiální pomoc je žadateli zpravidla doporučena sociálním pracovníkem z městského úřadu či ze sociální služby, popř. z Úřadu práce ČR, který napomáhá žadateli při řešení nepříznivé sociální situace.

Osobami v nepříznivé sociální situaci mohou být např. rodiny s dětmi, které mají materiální problémy, osoby bez domova, osoby ohrožené ztrátou bydlení, neúplné rodiny s nízkou pracovní intenzitou a osoby ve vážné sociální nouzi. Poskytnutí potravinové/materiální pomoci není nárokové, takže pokud výdejní místo rozdá skladové zásoby, tak nové žadatele zaeviduje a poskytne mu potřebné věci, jakmile to bude možné, bude-li ještě žadatel tuto pomoc potřebovat.

Poskytnutí potravinové/materiální pomoci je bezplatné, v případě zneužití poskytnuté pomoci žadatelem nebude již další pomoc poskytnuta. V případě potřeby potravinové pomoci se obraťte na sociálního pracovníka na obci.

POTRAVINOVÁ BANKA PARDUBICE, Z.S.

O potravinové bance

Založena za účelem získávat zemědělské přebytky, přebytky produkce potravinářského průmyslu nebo neprodejné, ale poživatelné potraviny, ale také příspěvky shromážděné při veřejných sbírkách v supermarketech, ve školách apod., jejich skladování a distribuce.