Práce a rodina

Nabídka pracovních míst

Přehled organizací/firem s volnými pracovními místy v Pardubickém kraji.

Koncepce rodinné politiky

Publikace poskytuje informace o výchozích myšlenkách Koncepce rodinné politiky Pardubického kraje, jejího analytického ukotvení a dlouhodobých cílech.

Spolek Podnikavé ženy

Spolek, který sdružuje přes 70 žen z Pardubického i Královéhradeckého kraje různého zaměřeni – podnikání naplno, nebo jako vedlejší činnost. Všechny jsou vítány.

Videospoty
Primární prevence v rámci rodinné politiky, prevence rozpadu rodin a manželství
Zaměstnavatelé – slaďování rodinného a pracovního života, podpora rodin ze strany zaměstnavatelů
Význam podpory rodinné politiky ze strany samospráv (příklady dobré praxe)
Hodnota, smysl a význam rodiny a její nezastupitelná funkce s celorepublikovým dosahem