Dotační program Pardubický kraj pro rodinu

Dotační program PARDUBICKÝ KRAJ PRO RODINU je jedním z nástrojů pro naplňování Koncepce rodinné politiky Pardubického kraje, kterou schválilo zastupitelstvo dne 25. 8. 2020. Úplné znění dotačního programu včetně termínů pro podání žádostí naleznete zde.

Jeho cílem je systémová podpora prorodinných aktivit, které se zaměřují na vytváření příznivých podmínek pro rodinný život v kraji, na podporu zdravých vztahů v rodinách i ve společnosti a na pomoc rodinám v nepříznivé životní situaci.

S vědomím toho, že není reálné, aby vše zajišťoval Pardubický kraj vlastními silami a aby podpora rodinného života v kraji byla efektivní, je potřeba vzájemné spolupráce mezi jednotlivými sektory.

Proto se Pardubický kraj rozhodl podporovat prorodinné aktivity neziskových organizací, škol a školských zařízení, které v této oblasti mají nezastupitelnou roli.

Věříme, že cílenou podporou a společným úsilím budeme vytvářet stále příznivější podmínky pro rodinný život v kraji a že Pardubický kraj je a bude místem, kde se rodinám dobře žije.

Pavel Šotola, radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor,

Josef Kozel, radní Pardubického kraje pro školství,

Alexandr Krejčíř, radní Pardubického kraje pro majetek, sport, cestovní ruch, informatiku a e-Government