Sociální podnikání v Pardubickém kraji

podnikání

O sociálním podnikání a sociálních podnicích se sice dlouhá léta hovoří, ale málokdo si dovede představit, o jaké podnikání se jedná.

Sociální podnikání patří mezi podnikatelské aktivity, které jsou ve svém konání společensky prospěšné a odpovědné. Tato forma podnikání tak často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním a dosahování zisku je pro podnik stejně důležité jako naplňování jeho veřejného prospěchu. S ohledem na celospolečenskou prospěšnost takového podnikání se Pardubický kraj před několika lety rozhodl, že bude tyto aktivity systémově podporovat, a to jak formou přímých dotací, tak i vzděláváním a osvětou.

Rozvoj sociální a solidární ekonomiky na území Pardubického kraje vnímáme jako nedílnou a zároveň významnou součást rozvoje celé ekonomiky v kraji. Aktivity subjektů sociální ekonomiky zvyšují zaměstnanost v lokálních podmínkách a reagují na potřeby a cíle v oblasti ekonomického, sociálního, kulturního a environmentálního rozvoje v místě jejich působení.