NÁROČNÉ CHOVÁNÍ DĚTÍ Z VÝVOJOVÉHO HLEDISKA
DATUM: 20. 9. 2022
ČAS: 17.00 - 18.30 hodin

Lektor: PhDr. Jan SMOLKA – speciální pedagog

Během webináře se budeme věnovat problémovému chování dětí z pohledu speciálního pedagoga. Dozvíme se o příčinách, vzniku a hlavně o možnostech, jak tyto problémy řešit a jaké jsou varianty pomoci ze strany odborníků. Probereme způsoby a možnosti spolupráce rodiny se školou, ale také spolupráce rodiny a školy s dalšími poradenskými a školskými zařízeními. Pro dokreslení využijeme příklady případů řešených v praxi střediska výchovné péče, kde se zaměřují právě na řešení problémů v oblasti chování dětí a dospívajících.