FAKTA A MÝTY O DROGÁCH
DATUM: 19. 4. 2022
ČAS: 17.00 - 18.30 hodin

Lektor: Plk. PhDr. Ondřej Moravčík – vedoucí oddělení tisku POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR, odbor komunikace a vnějších vztahů

Problematika drog je opřena mnoha mýty a polopravdami, které lze velmi často zaznamenat i v mediální prostoru. Posluchačům bude v průběhu přednášky představeno 10 nejrozšířenějších a nejnebezpečnějších z těchto mýtů a budou jim nabídnuta fakta, která jim pomohou orientovat se v problematice. Součástí přednášky také bude krátký exkurz do trestně právní roviny, v rámci kterého bude posluchačům například vysvětleno, jak to ve skutečnosti je s legálností/nelegálností marihuany či do jaké míry jsou drogy v České republice rozšířené. Zároveň bude dáno doporučení, jak řešit drogovou problematiku ve školách.