W E B I N Á Ř

Jak na rozvod, aby naše děti trpěly co nejméně?

12. 3. 2024
17.00 – 18.30 hodin

PhDr. et Mgr. Karla Zradičková Šafránková
psycholožka, terapeutka, rodinný poradce
Ve své práci vnímá rodinu a její uzdravení jako komplexní systém.

Krize v domácích vztazích. Takové změny, které se dějí, přicházejí nebo se udály, ovlivňují všechny zúčastněné strany. Děti přebírají vědomé i nevědomé mechanismy, které v rodině fungují. Jak zvládnout tuto nesnadnou situaci s co nejmenším dopadem na děti?