JAK POMÁHÁ PORADNA PRO RODINU PARDUBICKÉHO KRAJE
DATUM: 14. 6. 2022
ČAS: 17.00 - 18.30 hodin

Lektor: PhDr. Roman Miletín, ředitel Poradny pro rodinu Pardubického kraje

V rámci tohoto webináře vám představíme příspěvkovou organizaci – Poradna pro rodinu Pardubického kraje. Dozvíte se, k jakému účelu byla zřízena, jaké služby nabízí a kdo a jakými metodami zde pracuje.

Tři zkušení odborníci formou krátkých kasuistik představí, jaké odborné služby vám zde mohou nabídnout, případně v jakých situacích se na ně můžete obrátit. Vysvětlíme, jak probíhá a pro koho je určena skupinová psychoterapie nebo rodinná psychoterapie či videotrénink. Nebo jak se pracuje s dětmi v době rozchodu či rozvodu rodičů.

Účastníci webináře si mohou na konkrétních příkladech z praxe představit, jak odborná poradenská či psychoterapeutická práce v poradně ve skutečnosti vypadá.