LIMBERSKA
KRIZE JAKO POSÍLENÍ VZTAHŮ V RODINĚ
DATUM: 23. 11. 2021
ČAS: 17.00 - 18.30 hodin

Lektor: Mgr. Andrea Limberská – psychoterapeutka, trenérka jógy

–          Individuální a rodinná krize
–          Cesta ke krizi
–          Jak z toho ven?
–          Nové rozměry

Když se řekne slovo krize v rodině, můžeme si ihned představit katastrofu, těžkost nebo nepřekonatelnou překážku. Někoho ihned napadnou důvody krize jako vážná nemoc v rodině, smrt člena rodiny, časté hádky, soustavná nepochopení, lži, podrazy nebo nevěra, problémy s dětmi. Čas od času se všichni nacházíme v krizi. Uvědomění a přiznání si, že prožíváme krizi a chceme ji řešit, nám může otevřít nové dveře vzájemného poznání a pochopení. Rodina prožívající krizi tvoří jeden celek, a proto je vhodné se k problému postavit společně. Ne vždy se tak stane. Ukážeme si, že cestou k řešení je komunikace a činy. Ukážeme si, že odrazit se ode dna je užitečné a přínosné pro nový životní směr. Je to cesta, kterou se všichni můžeme vydat. Podniknutím cesty můžeme dojít k novým poznáním, které změní strukturu vztahů a posílí je. Je to cesta vzniku vzájemného respektu, pochopení a přátelství.

„V individuální a párové terapii se zabývám každý den trápením způsobeným vztahovými problémy. Díky společné komunikaci a zájmu udržet rodinu nacházíme při sezeních nové rozměry vztahů. Společné posuny a změny, které vylepšují klientům život, mě naplňují a těší a díky nim vidím, že nikdy nic není jasné.“