W E B I N Á Ř

Rizika aktuálních návykových látek, jak se v nich jako rodič mohu vyznat a jak o nich s dětmi mluvit

14. 5. 2024
17.00 – 18.30 hodin

Mgr. Antonín Hrdý
adiktolog, sociální pedagog, terapeut, lektor, vychází ze svých zkušeností a terapeutické práce s dětmi i dospělými

Současná legální dostupnost některých návykových látek je velkým problémem, zejména proto, že trendy a obliba se v této oblasti mění velmi rychle. Často jsou děti napřed před pedagogy a rodiči. Jak jako rodič mohu poznat rizikové chování spojené s užíváním návykových látek u dětí. V čem jsou rizika jejich experimentování i užívání. Jak s dětmi o všem mluvit?