RIZIKA SOCIÁLNÍCH SÍTÍ
DATUM: 18. 1. 2022
ČAS: 17.00 - 18.30 hodin

Lektor: Plk. PhDr. Ondřej Moravčík – vedoucí oddělení tisku POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR, odbor komunikace a vnějších vztahů.

Sociální sítě jsou každodenní součástí našich životů a zásadně ovlivňují naše smýšlení. My, dospělí, jsme schopni odfiltrovat pravdivé od nepravdivých informací, umíme vyhodnotit jejich relevantnost a není lehké s námi tímto způsobem manipulovat. Děti tento obranný mechanismus nemají tak dobře vybudovaný a jsou nejčastějšími oběťmi manipulátorů. Přitom stačí jediné – pochopit sdílení informací. V rámci této besedy se posluchači dozví, jakým způsobem je s dětmi na sociálních sítích manipulováno, co stačí k tomu, aby na ně zaútočil agresivní „predátor“ či méně agresivní marketingový manažer prodávající svůj produkt a jakým způsobem se proti tomu bránit. Přednáška je určena především rodičům, pedagogům a obecně osobám pracujícím s dětmi.