Banner web_MORAVCIK3
RIZIKA VIRTUÁLNÍ KOMUNIKACE A KYBERŠIKANA
DATUM: 26. 10. 2021
ČAS: 17.00 - 18.30 hodin

Lektor: Plk. PhDr. Ondřej Moravčík – vedoucí oddělení tisku POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR, odbor komunikace a vnějších vztahů. Má četné zkušenosti s přednáškovou a lektorskou činností pro pedagogy a laickou veřejnost.

Jaké jsou aktuální trendy v šikaně a kyberšikaně? Kde je hranice mezi neškodným „škádlením“ se a přestupkem či dokonce trestným činem? Jak se postavit k útokům prostřednictvím internetu či sociálních sítí? Posluchači budou v průběhu přednášky seznámeni s nejčastějšími způsoby šikany ve škole či na pracovištích a s možnostmi, jak na takovéto jednání zareagovat. Přednáška je koncipována převážně prakticky s tím, že na konkrétních kazuistikách je ukázán trestněprávní přesah a doporučeno řešení.