W E B I N Á Ř

Sebepoškozování: Proč děti dobrovolně volí bolest?

24. 10. 2023
17.00 – 18.30 hodin

Mgr. Tamara Valešová
psycholožka a terapeutka

Webinář bude rozdělen na teoretickou a praktickou část. V teoretické části představím termín sebepoškozování, důvody, které děti a mladistvé mohou vést k sebepoškozování, a podoby, kterých může sebepoškozování nabývat. Zamyslíme se také indikátory, které je vhodné sledovat, máme-li u dítěte podezření na možné sebepoškozování. V praktické části se zaměříme na specifické situace, ve kterých může dospělý přijít do kontaktu s dítětem nebo mladistvým, který se sebepoškozuje. Zaměříme se na konkrétní postupy, jak s dítětem mluvit a jak ho podpořit v nalezení potřebné pomoci. Závěrečná část přednášky poskytne seznam míst, kam je možné se s tématem sebepoškozování obrátit o pomoc.