TRESTNĚPRÁVNÍ ROVINA CHOVÁNÍ DĚTÍ VE ŠKOLÁCH
DATUM: 18. 10. 2022
ČAS: 17.00 - 18.30 hodin

Lektor: Plk. PhDr. Ondřej Moravčík, 

vedoucí odd. tisku POLICEJNÍ PREZIDIUM ČT

Děti tráví třetinu svého dne ve školách a setkávají se zde s mnoha situacemi, které mohou být konfliktní. Co má dělat rodič, když dojde k protiprávnímu jednání ve škole ve vztahu k jeho dítěti? Cílem tohoto webináře je na konkrétních případech ze školních lavic ukázat trestněprávní rovinu chování dětí ve školách a nastínit ideální způsoby řešení. Posluchači si odnesou především sérii doporučení co dělat a zároveň jim bude představen postup policie v rámci vyšetřování.