Doprava pro seniory

SENIOR TAXI PARDUBICE

Senior TAXI Pardubice

Služba je provozována na území Statutárního města Pardubice pro osoby starší 70 let nebo ZTP a ZTP/P s trvalým/přechodným bydlištěm na tomto území.

 

SENIOR DOPRAVA ČČK

Senior doprava ČČK

Služba je určena seniorům, osobám zdravotně oslabeným a rodičům s dětmi k návštěvě lékaře, úřadu, přátel, na nákup apod. v okrese Ústí nad Orlicí.

 

HLINECKÉ TAXI

Hlinecké TAXI

Službu zvýhodněné přepravy může využít osoba s trvalým pobytem na území města Hlinsko a jeho místních částí, která je ve věku 65 let a starší, osoba se zdravotním postižením typu TP, ZTP, ZTP/P či osoba doprovázející dítě ve věku do 4 let.

 

STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SALVIA

Středisko sociálních služeb Salvia

Služba Doprava osob se zdravotním postižením a seniorů je určena osobám se zdravotním postižením, seniorům a osobám s chronickým onemocněním, které mají bydliště v okrese Svitavy. Děti dopravuje do škol, na akce, k lékaři či do lázní. Dospělé například k lékaři, na rehabilitaci, na úřady, do lázní, do nemocnice, za službami, na kulturní akce apod.

 

DOPROVOD S PŘEPRAVOU MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Hlinecké TAXI

Moravská Třebová prostřednictvím pečovatelské služby od dubna 2021 nabízí doprovod a přepravu všem občanům, kteří ji opravdu potřebují.