Doprava pro seniory

SENIOR TAXI PARDUBICE

Senior TAXI Pardubice

Služba je provozována na území Statutárního města Pardubice pro osoby starší 70 let nebo ZTP a ZTP/P s trvalým/přechodným bydlištěm na tomto území.

 

SENIOR DOPRAVA ČČK

Senior doprava ČČK

Služba je určena seniorům, osobám zdravotně oslabeným a rodičům s dětmi k návštěvě lékaře, úřadu, přátel, na nákup apod. v okrese Ústí nad Orlicí.