Seniorská obálka

Co je Seniorská obálka?

SENIORSKÁ OBÁLKA je dokument určený zejména osamoceně žijícím seniorům a má za cíl pomoci v tísni, v ohrožení zdraví či života. Může pomoci především záchranářům a policistům zasahujícímu seniora, který není schopný sdělit potřebné údaje o svém stavu.

Do určeného tiskopisu I.C.E KARTA senior (sám, za pomoci příbuzných nebo svého praktického lékaře) vyplní základní údaje o svých alergiích, nemocech, lécích (včetně dávkování) i kontakty na své blízké osoby a praktického lékaře. Údaje pak budou umístěny na viditelném místě v bytě (na dveřích lednice nebo vnitřní straně vchodových dveří) v plastové obálce tak, aby si jich záchranáři i policisté všimli a mohli s údaji pracovat.

Jedná se o projekt Ministerstva práce a sociálních věcí, ke kterému Pardubický kraj, odbor sociálních věcí přistoupil a realizuje ho jako jednu z aktivit svého projektu „Důstojný život seniorů v Pardubickém kraji – Informace, aktivity, bezpečí“.
Seniorská obálka je pro zájemce dostupná na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Pardubického kraje, na obecních a městských úřadech, u poskytovatelů vybraných sociálních služeb, budou ji mít k dispozici také složky integrovaného záchranného systému Pardubického kraje a budou distribuovány prostřednictvím akcí pro seniory pořádaných Pardubickým krajem.

V rámci společensky odpovědného přístupu Pardubický kraj, odbor sociálních věcí, zadal realizaci Seniorské obálky sociálnímu podniku Léthó, který zaměstnává osoby se zdravotním handicapem.