Týden pro pěstounství 2022

Pardubický kraj vás ve spolupráci s městskými úřady, organizacemi a Hledáme rodiče o.p.s. zve na:

Níže naleznete přehled akcí v Pardubickém kraji:

PARDUBICE

 • v pondělí 12. 9. 2022 den otevřených dveří na Krajském úřadu Pardubického kraje – OSPOD
 • ve čtvrtek 15. 9. 2022 od 14 do 18 hodin den otevřených dveří v organizaci Vesta Pardubice, z.s. – s debatou jak pro pěstouny, tak pro zájemce o pěstounskou péči
 • po celý týden běh pro pěstounství

SVITAVY

 • v sobotu 10. 9. 2022 infostánek v rámci akce „Zažít město jinak“ s povídáním o pěstounství a dětské hry
 • dny otevřených dveří v pondělí 12. 9. 2022 (od 9 do 11.30 hodin ) a ve středu 14. 9. 2022 (od 14 do 16.30 hodin), včetně výstavy obrázků dětí v pěstounské péči a besedy s pěstouny
 • v úterý 13. 9. 2022 od 16 hodin „Káva pro pěstouny“ – v prostorách organizace Děti patří domů, z.s.
 • běh pro pěstounství v průběhu celého týdne ve spolupráci s organizací Děti patří domů

ÚSTÍ NAD ORLICÍ

 • ve středu 14. 9. 2022 v čase 8 až 17 hodin den otevřených dveří na Městském úřadu Ústí nad Orlicí – OSPOD, s promítáním dokumentů o pěstounství a besedou pro pěstouny
 • v pátek  16. 9. 2022 pořádá Amalthea z.s. „Zábavné odpoledne pro pěstounské rodiny“ – více informací na plakátu
 • běh pro pěstounství v průběhu celého týdne

ŽAMBERK

 • po celý týden dny otevřených dveří pro zájemce o pěstounství na Městském úřadu Žamberk – OSPOD, spojené s výstavou obrázků dětí v pěstounské péči
 • v knihovně panelová výstava fotografií

LANŠKROUN

 • po celý týden každý den dopoledne promítání filmu o pěstounství v Rodinném centru Dětský svět v Lanškrouně, ve čtvrtek 15. 9. 2022 od 16 hodin spojené s besedou na téma pěstounství
 • dny otevřených dveří na Městském úřadu Lanškroun – OSPOD

CHRUDIM

 • v pondělí 12. 9. 2022, ve středu 14. 9. 2022 (od 14 do 18 hodin) a v pátek 16. 9. 2022 (od 10 do 14 hodin)  „Filmová odpoledne – náhradních rodičů není nikdy dost“ – promítání cyklu „Rodiče napořád“ s besedou s pěstouny, na Městském úřadu v Chrudimi

PODHŮRA U CHRUDIM

PŘELOUČ

 • v sobotu 17. 9. 2022 v rámci akce „DABING – 28. ročník udílení cen Františka Filipovského“ infostánek s povídáním o pěstounství
 • běh pro pěstounství v průběhu celého týdne ve spolupráci s Charitou Přelouč

LITOMYŠL

Plakáty jednotlivých měst:

Akce budou probíhat i na dalších místech v kraji – s infostánky, ve kterých budete mít možnost získat

podrobnější informace o pěstounství a o tom, koho hledáme.