Do Brna široká cesta – Kramářské písně se světskou tematikou


Výstava Do Brna široká cesta – Kramářské písně se světskou tematikou, 19. ledna až 8. května 2023, Regionální muzeum v Litomyšli

„Do Brna široká cesta, pěkně ušlapaná všecka…,“ zpívá se v kramářské písni, která dala název výstavě o jarmarečních tiscích z 18. a 19. století pořádané v roce 2021 v Moravském zemském muzeu v Brně. Regionální muzeum v Litomyšli představí putovní verzi této výstavy. Ta je obohacena o litomyšlské štočky a tisky z produkce zdejší tiskárny.

Jazyková i grafická historie drobných tisků

Přijďte se seznámit s jazykovou i grafickou historií těchto drobných tisků a poznat plný rozsah témat, která bavila a zajímala prostý lid předminulého století!

Vernisáž výstavy se uskuteční v Regionálním muzeu v Litomyšli ve středu 18. ledna 2023 v 17:00 hodin.

Detaily

18

Leden

- 08

Květen

17:00