Ivan Vosecký – Perfektní katastrofa, Galerie Univerzity Pardubice


Ivan Vosecký – Perfektní katastrofa, středa 22. února – pondělí 3. dubna 2023, Galerie Univerzity Pardubice GU:

V Galerii Univerzity Pardubice GU: bude od středy 22. února do pondělí 3. dubna 2023 k vidění výstava Ivana Voseckého s názvem Perfektní katastrofa.

Návrat po několikaleté pauze

Ivan Vosecký se po několikaleté pauze, kdy vůbec nemaloval, vrací s novou sérií obrazů.

„Ve svých abstraktních krajinách, jak tyto malby chápe, používá široký rejstřík tvarů. Ten sahá od abstraktních geometrických forem přes gestickou škálou různých tahů širokým štětcem, válečkem nebo stěrkou, rozmývaných cákanců a litých barev, v kombinaci s konkrétní předměty, objekty, figurami, slovy i větami,“ uvedl kurátor galerie Tomáš Lahoda.

V nejnovějších vystavených obrazech texty téměř mizí, konkrétní a figurální motivy také ustupují nebo jsou upozaděny téměř do nepostřehnutelné minimální existence.

Abstraktní surrealismus u posledních obrazů

Vosecký nabízí pojem abstraktní surrealismus jako určitou charakteristiku svých posledních obrazů. „Abstraktní umění je styl, ve kterém dílo nereferuje nebo nereprezentuje nic z okolního světa. Námětem jsou prvky malby samotné, barvy, tvary, linie, textury, tedy formální kvality. Proto je také někdy označováno jako neobjektivní, nereprezentativní nebo nefigurativní. Surrealismus vznikl jako opozice racionálnímu, vědomému vědomí ve prospěch iracionálna a podvědomí. To bylo považováno za přednost. Surrealisté věřili, že podvědomí je zdrojem umělecké kreativity. Vypracovali proto techniky, jak tento tvořivý potenciál z podvědomí a snů zužitkovat. Výsledkem jsou pak díla, která se příčí racionálnímu vysvětlení a logické analýze,“  podotkl Tomáš Lahoda.

Detaily

22

Únor

- 03

Duben

17:30 - 17:00