Automatické mlýny: nové kulturní centrum Pardubic

Z bývalé výrobny mouky se stává výrobna na kulturu. Národní kulturní památka Winternitzovy automatické mlýny, jedna z významných staveb architekta Josefa Gočára, bude přístupná veřejnosti.

Nové společenské a kulturní centrum Pardubic 

Nové společenské a kulturní centrum města Pardubic se otevírá už tento víkend, 29. září až 1. října 2023. Je to přesně 10 let od ukončení provozu mlýnů.

Nabídne několik nových prostor pro setkávání i organizaci kulturních, společenských a vzdělávacích akcí.

Šest různých institucí

Součástí areálu je šest různých institucí: Galerie města Pardubic (GAMPA), Gočárova galerie, Vzdělávací centrum Sféra, Nadace AM/Silo a nová pobočka Turistického informačního centra Pardubice.

Ty si na úvodní slavnostní zahájení nachystaly zajímavý program.