Culture Buddy už chystá další akce


Spolu se začátkem školního roku se po prázdninách opět rozjíždí také unikátní pardubický projekt Culture Buddy. Jeho cílem je zprostředkovat doprovod na kulturní aktivitu či představení osobám čelícím bariérám v přístupu ke kultuře.

Setkání v Centru Kosatec

Dobrovolníci spolu s klienty už mají za sebou první plánovací schůzku kultury na měsíc září. Nyní si všichni společně mohou užívat nové zážitky z řady akcí.

Setkání se konalo v sále Centra Kosatec, který s městem a Dobrovolnickým centrem Koalice nevládek Pardubicka na projektu spolupracuje. „Klienti, mezi něž patří lidé s duševním či kombinovaným onemocněním, mají tradičně největší zájem o představení Východočeského divadla Pardubice a koncerty Komorní filharmonie Pardubice, ale chystají se se svými dobrovolníky navštívit také Památník Zámeček, Divadlo 29 či výstavní prostor Mázhaus. Projekt jsme spustili před necelými dvěma lety. Máme radost, že se takto ujal. V současné chvíli je do něj zapojeno 17 dobrovolníků a 15 klientů,“ popisuje fungování projektu náměstkyně pardubického primátora pro kulturu Jiřina Klčová.

První schůzka klienta a dobrovolníka

Velmi důležitou roli v rámci Culture Buddy přitom hraje první schůzka klienta a dobrovolníka. „Při seznamovací schůzce si ujasňujeme představy a možnosti klientů a dobrovolníků. Říkáme si, co konkrétně klient potřebuje za pomoc. Ale i to, jak často by oba rádi na kulturní akce chodili, jaké mají preference, jak funguje vybírání akcí a vyzvedávání vstupenek a podobně. Zároveň si oba z dvojice na sebe předají kontakt. A domluví si, kde se budou před samotnou akcí potkávat,“ doplňuje koordinátor dobrovolníků Václav Koráb.

Aktuálně jsou do projektu zapojeni především klienti s duševním onemocněním. Ti by na akci sami nevyrazili. Nejsou zvyklí chodit mezi ostatní lidi. Jejich onemocnění je omezuje v běžných záležitostech. Kultura pro ně často představuje možnost začít něco nového, co jim zpříjemní jejich život.

„Za dobu fungování projektu se ukázalo, že po počátečních obavách klienti často akce sami iniciují, těší se na ni a na pravidelných plánovacích schůzkách s radostí vypráví, co nového zažili,“ dodává Václav Koráb s tím, že dobrovolnictví v projektu není nijak časově omezeno. Záleží jen na možnostech jednotlivých zájemců.

Samotnou realizaci projektu město stejně jako v minulém roce i letos podpořilo částkou 100 tisíc korun.

Výběr z bohaté kulturní nabídky

Klient si může vybrat z kulturní nabídky celkem 13 stěžejních kulturních institucí ve městě. Vstupenky jsou do projektu poskytovány buď zdarma, nebo s výraznou slevou. Dobrovolník má vstup vždy bezplatný.

Kromě zajištění doprovodu, zpravidla ve večerních hodinách, poskytne dobrovolník klientovi také další nezbytné informace o povaze vystoupení, jako je třeba doporučený dress code.

Kde se mohou zájemci hlásit?

Dobrovolníky do projektu hledá a vysílá Dobrovolnické centrum Koalice nevládek Pardubicka. Zájemci se mohou hlásit přes registrační formulář dostupný na webu www.dobrokonep.cz nebo přímo na e-mailu dobro@konep.cz či telefonu 775 551 412.