Dětské centrum Svitavy poskytne pacientům i rodinám lepší péči

Zvyšování kvality poskytovaných služeb ve zdravotnictví se netýká pouze nemocnic a záchranky. Radní Pardubického krajev říjnu schválili plán stavebních úprav Dětského centra Svitavy. V něm se tým odborníků stará o nejmenší pacienty se závažnými chronickými onemocněními, kteří potřebují nepřetržitou zdravotní péči.

Specializují se na paliativní  péči u dětí 

Dětském centru Svitavy se mimo jiné specializují na paliativní péči u dětí. Stavební úpravy se budou týkat oddělení, v němž se personál stará o pacienty v nejvážnějším stavu. „V současnosti tam přijímáme děti do 12 let věku. To chceme změnit. I starší děti, bohužel, potřebují tuto vysoce specializovanou pomoc. Proto chceme vytvořit podmínky, abychom se mohli postarat o pacienty do 18 let. Po úpravách oddělení za zhruba 2,5 milionu korun tam vznikne šest lůžek dlouhodobé péče pro děti s nejtěžším postižením, které jsou plně imobilní. Dále tu bude pokoj s příslušenstvím pro dítě s doprovodem. Díky tomu zlepšíme podmínky pro pacienty, rodiny i personál. Tomu bych chěla vyjádřit poděkování a obdiv za jejich neuvěřitelně náročnou, ale o to potřebnější práci,“ uvedla náměstkyně hejtmana Pardubického kraje pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková.

Stavební práce mají začít na podzim příštího roku

Stavební práce mají podle projektu začít na podzim příštího roku tak, aby v létě 2025 mohly nové prostory sloužit hospitalizovaným pacientům. „Řešíme hlavně vnitřní úpravu dispozic objektu centra tak, aby pokoje byly jinak členěné a poskytovaly maximální komfort dětem a jejich rodinám. Kromě toho plánujeme zvětšit sesternu, ze které bude zajištěný přímý vstup do všech pokojů. Změny se dotknou i prostor vyšetřovny a šatny. Chceme, aby tyto prostory byly lépe a praktičtěji řešené a braly více ohled na potřeby zdravotnického personálu. Je to potřebná investice a jsem rád, že se na radě našla jednoznačná shoda na podpoře,“ popisuje záměr projektu náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.

V dětské skupině se starají o děti zdravotníků

Další pozitivní zprávou je, že ve Svitavách se daří prohlubovat spolupráci dětského centra a tamní nemocnice.

Od září letošního roku v centru funguje dětská skupina, která je určena přednostně dětem zdravotníků. „V provozu je 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Je to cesta, jak nabídnout lékařům a dalšímu zdravotnímu personálu rychlejší návrat z rodičovské dovolené. Nebo třeba umožnit částečné úvazky a skloubit tak lépe soukromý život s pracovním. Při nedostatku personálu ve zdravotnictví je to další možnost, jak pečovat o naše zaměstnance a poskytnout jim benefit,“ dodává náměstkyně Matoušková.

O Dětském centru Svitavy

Dětské centrum Svitavy zřizuje Pardubický kraj. Poskytují v něm komplexní péči o děti se zdravotním znevýhodněním a jejich rodiny. Tým odborníků se zaměřuje na dlouhodobou – paliativní péči a fyzioterapii dětem s život ohrožujícím nebo život limitujícím onemocněním. Jde například o těžké formy dětské mozkové obrny, vrozené vývojové, metabolické či genetické vady, těžké poúrazové stavy.

Zdravotní odlehčovací služba

Rodiny s vážně nemocným dítětem mohou také využít zdravotní odlehčovací službu. O malé pacienty se starají dětské sestry, pediatr a fyzioterapeut. Součástí centra je i pobytové zařízení pro děti, které se ocitly v krizové situaci a vyžadují okamžitou pomoc.

Více informací najdete na https://www.dc-svitavy.cz/.