Dobrovolníci z celého Pardubického kraje zaplnili Klášterní zahrady v Chrudimi

Za přítomnosti 12 dobrovolnických center a organizací z celého Pardubického kraje se po dvou letech opět uskutečnil krajský Den dobrovolnictví. Veřejnost se mohla seznámit s jejich činností a aktivně se zapojit do různorodých aktivit, kterými dobrovolníci pomáhají lidem.

Akci pod záštitou Pavla Šotoly, radního Pardubického kraje zodpovědného za sociální péči a neziskový sektor, zorganizovala Oblastní charita Chrudim, Regionální dobrovolnické centrum Pardubického kraje provozované Koalicí nevládek Pardubicka a Pardubický kraj.

V Klášterních zahradách v Chrudimi byly hravou formou přiblíženy dětem i dospělým nejrůznější aktivity a oblasti působení dobrovolníků. K nahlédnutí byly i fotografie z akcí, které dobrovolnická centra během roku organizují.

Navázání na tradici

„Jsem velmi rád, že jsme mohli letos navázat na tradici pořádání Dne dobrovolnictví v Pardubickém kraji, a to bez jakýchkoliv omezení. Díky pestrému programu jsme mohli představit dobrovolnictví jako nezištnou činnost, kterou mohou vykonávat všichni bez ohledu na věk, postavení či materiální zajištění. Dobrovolnictví lze vykonávat téměř všude, jako například v sociální oblasti, zdravotnictví, kultuře, školství či ochraně životního prostředí,“ uvedl Pavel Šotola.

„Malí i velcí se mohli seznámit s aktivitami nejen našeho dobrovolnického centra, ale i s náplní práce našich zdravotních sestřiček a vyzkoušet si zdravotní pomůcky, které ulehčují život seniorům v chrudimském okrese,“ řekl ředitel Oblastní charity Chrudim Roman Pešek.

„Děkujeme také všem, kteří se zapojili do výroby přání seniorům a donesli nebo na místě namalovali výrobky, které udělají radost v Domově pro seniory U Bažantnice v Heřmanově Městci,“ dodal.

Ptačí budky i soutěž v resuscitaci

Dobrovolnické centrum Oblastní charity Pardubice s žáky a studenty místních škol vyrábělo ptačí budky, Český červený kříž uspořádal soutěž v resuscitaci nebo Zelený dům Chrudim nabídl kvízy a hry ze světa památek a přírody.

U stanovišť každého z center se mohli zájemci zapojit do nejrůznějších úkolů. Po jejich splnění získali drobné odměny.

Sbírka trvanlivých potravin a šatstva

Součástí akce byla sbírka trvanlivých potravin a šatstva, které pomohou lidem v nouzi. Celkem se vybralo 8 pytlů oblečení a 2 bedny potravin. Po skončení akce si vybrané dary odvezla Oblastní charita Pardubice. Ta má pod palcem sociální šatník. Potraviny putovaly do chrudimské organizace Sopre.

Kulatý stůl o dobrovolnictví 

Během Dne dobrovolnictví se konal ve farním sále v Chrudimi také kulatý stůl na téma dobrovolnictví. A to se zástupci ministerstva vnitra, Pardubického kraje, regionálního dobrovolnického centra a lokálních dobrovolnických center.

Účastníci se mohli seznámit například s novinkami a možnostmi financování v oblasti dobrovolnictví.

Akci dotačně podpořil Pardubický kraj a rovněž Ministerstvo vnitra ČR v rámci Programu podpory a fungování regionálních dobrovolnických center v souvislosti se zvládáním dopadů uprchlické vlny související s invazí ruské federace na Ukrajinu.

Nadšení pro rozvoj dobrovolnictví

Celá akce se nesla v duchu nadšení pro rozvoj dobrovolnictví. To obzvlášť v dnešní době udržuje v lidech touhu pomáhat a spojuje lidi napříč generacemi.

Poděkování patří těm, co se zapojili

„Poděkování patří všem, kdo se do realizace Dne dobrovolnictví zapojili. Jsme přesvědčeni, že se díky této zdařilé akci povedlo přiblížit naše téma zase o něco blíž široké veřejnosti. Budeme vděčni za každého nového člena, který se rozhodne přidat k některým z dobrovolnických center v kraji,“ shrnula Lucie Křivková, koordinátorka Regionálního dobrovolnického centra Pardubického kraje.