Dobrovolnická akce Zimní Kuňka chce udržet vzácné suché trávníky


Dobrovolnická akce Zimní Kuňka se uskuteční v sobotu 17. února 2024. „Sejdeme se v 9 hodin na horním parkovišti pod Kunětickou horou. Budeme hrabat, sekat, pálit, řezat. Prostě dělat vše, co je potřeba k udržení vzácných suchých trávníků. Občerstvení je zajištěno, jen ty pracovní rukavice si vezměte s sebou. Také se bude hodit vhodné oblečení k dýmajícím ohýnkům,“ řekla Ludmila Pavlíková z Koalice nevládek Pardubicka (KONEP), komunitní pracovnice v projektu Komunita pro komunitu.

Přihlásit se můžete zde.

Akce se koná ve spolupráci se spolkem Pestré Polabí.

Cíl: stmelovat rodiny

Projekt Komunita pro komunitu je projekt Místní akční skupiny (MAS) Regionu Kunětické hory. „Jeho hlavním smyslem je stmelovat rodiny, podporovat opomíjené skupiny obyvatel, aby si mohly užívat aktivního důstojného života ve společnosti a také zamezit odlivu lidí z venkova do měst,“ sdělil předseda MAS Regionu Kunětické hory Jozef Petrenec.

Projekt podpořila Evropská unie

Projekt Komunita pro komunitu je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus. Má dva klíčové partnery. Těmi jsou spolek Zdraví a sportovní aktivity a Koalice nevládek Pardubicka (KONEP).

V režii KONEPu je komunitní a mezigenerační spolupráce a dobrovolnictví,“ doplnila ředitelka Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) Jana Machová, jež je zároveň komunitní pracovnicí v projektu Komunita pro komunitu.