Domácí hospice dostanou od kraje 1,6 milionu korun


Zhruba před patnácti lety se v Pardubickém kraji blížila k závěru stavba prvního lůžkového hospice v Chrudimi. Oblastní charita Pardubice začínala se službou domácího hospice.

Od té doby se potřeba péče, která umožňuje důstojný odchod ze života v kruhu nejbližších, stala velmi vyhledávanou. Protože však nemá zajištěné státní financování, ujaly se jí především spolky a charitní organizace. Osmi z nich nyní Rada Pardubického kraje odsouhlasila individuální dotaci 200 tisíc korun.

1,6 milionu korun mezi osm organizací

„Plně si uvědomujeme, s jakými problémy se domácí hospice potýkají a jak obtížné je pro ně zajistit zázemí pro pečující,  vybavení speciálními pomůckami, pohonné hmoty, automobily i mzdy a vzdělávání pracovníků. Proto se snažíme alespoň o částečnou pomoc v různých dotačních titulech. Tentokrát jsme rozdělili v individuálních dotacích celkem 1 600 tisíc korun mezi osm organizací,“ uvedl Pavel Šotola, radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor.

Příspěvek kraje získají Bílá Holubice, mobilní hospicová péče, Farní charita Litomyšl, Charita Svitavy, oblastní charity Chrudim, Nové Hrady u Skutče, Pardubice, Polička a Ústí nad Orlicí. Všechny pečují o klienty v terminálním stadiu a zajišťují paliativní péči v domácím prostředí.

Na co lze použít prostředky?

Prostředky použijí na zakoupení pomůcek. Jsou to například záchranářské brašny pro pracovníky do terénu, tonometry, antidekubitní matrace, lůžka a další zdravotní pomůcky.

Dotaci je možné využít i na obnovu vozového parku či úhradu části mzdových nákladů zdravotních sester.