Bez předsudků

„Právě sociální kontakt s konkrétním člověkem, který má zkušenost s duševním onemocněním, má zásadní pozitivní vliv na míru stigmatizace ze strany veřejnosti.“

Sir Graham Thornicroft – britský psychiatr, výzkumník a profesor komunitní psychiatrie

Takto jednoduše lze popsat destigmatizační aktivity, které realizuje Odbor sociálních věcí Pardubického kraje při projektu Rozvoj služeb duševního zdraví v Pardubickém kraji.

Cílem destigmatizačních aktivit je vytvoření otevřeného prostoru pro sdílení zkušeností lidí s duševním onemocněním jak s příznaky, průběhem nemoci a životem v Zotavení, tak se systém psychiatrické péče. Umožňují být součástí laskavé diskuze nad změnami v přístupu k lidem s duševním onemocněním ze strany odborníků, rodiny, ale i k sobě samým. Pouze otevřená a laskavá diskuze může vést ke kýženému cíli reformy psychiatrické péče: Zvýšení kvality a efektivity psychiatrické péče a zejména zvýšení kvality života a omezení stigmatizace lidí se zkušeností s duševním onemocněním.

Teze: 55% populace si myslí, že nepotkalo člověka s duševním onemocněním.

  • Toto východisko nás vedlo k plánu besed s lidmi s duševním onemocněním. Společně s nimi uspořádáme 12 besed Moje jméno není diagnóza pro odbornou veřejnost ve vztahu s lidmi s duševním onemocněním, dále 12 besed Nejsme v tom sami pro rodinné příslušníky lidí se zkušeností s duševním onemocněním a 6 besed Moje jméno není diagnóza pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním.

Teze: 36% populace si myslí, že nelze žít normální život s psychiatrickou diagnózou.

  • Toto východisko nás vedlo k plánu seminářů, které vedou lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Společně s nimi uspořádáme 12 seminářů Zotavit se musíš i ty pro odbornou veřejnost ve vztahu s lidmi s duševním onemocněním, dále 12 seminářů Zotavení pro naše blízké pro rodinné příslušníky lidí se zkušeností s duševním onemocněním a 6 seminářů Život ve svých rukou pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním.

Pro inspiraci

Iniciativa Na rovinu – https://narovinu.net/

Stop stigma – https://www.cmhcd.cz/stopstigma/uvod/

Studio 27 – Zaostřeno na duši – https://www.studio27.cz/

Týdny pro duševní zdraví – http://www.tdz.cz/

Máte zájem uspořádat u Vás destigmatizační aktivitu na klíč pro Vaše pracovníky, lidi se zkušeností s duševním onemocněním nebo rodinné příslušníky? Neváhejte a ozvěte se.

Metodička destigmatizace

Leona Hovorková
telefon: 605 128 091
e-mail: leona.hovorkova@domovnaceste.cz