Festival Pod duhovými křídly dokázal chytit za srdce

Čtrnáct působivých kulturních vystoupení nabídl letošní festival Pod duhovými křídly. Emotivní výkony, které dokázaly chytit za srdce, tu předvedli klienti sociálních služeb či organizací pomáhajících zdravotně postiženým z celého Pardubického kraje.

Tradiční akci v pardubickém ABC klubu uspořádala Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje ve spolupráci s Pardubickým krajem.

V ABC klubu panovala úžasná atmosféra

„Udělalo nám velkou radost, jaký zájem o účast na letošním ročníku festivalu byl. Opět šlo o velmi vydařená, pečlivě nacvičená vystoupení. Potěšilo nás i to, jak se všichni vzájemně podporovali. V sále byla cítit úžasná atmosféra. Všem, kteří se na této akci podíleli, bych chtěl moc poděkovat,“ konstatoval radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola, pod jehož záštitou se festival uskutečnil.

Mnoho krásných dojmů a zážitků

„Jsem moc ráda, že jsme se na festivalu setkali v hojném počtu. Celkem se sešlo na 180 lidí – od těch školou povinných až po seniory. Z akce jsme si odnesli spoustu krásných dojmů a zážitků a hlavně plno pozitivní energie,“ řekla Lenka Skokanová, koordinátorka Národní rady osob se zdravotním postižením Pardubického kraje.

V pardubickém ABC klubu byla k vidění různá taneční, hudební i pěvecká vystoupení. Pobavila též humorná scénka s názvem Setkání dvou hluchých či divadelně-cirkusová etuda Přijel k vám cirkus.

Vystoupení na veřejnosti a následný potlesk publika byl pro účinkující odměnou za celé období zkoušení, které je jak pro hendikepované, tak třeba pro seniory součástí terapeutických programů. „Všichni, kteří tu vystoupili, byli skutečnými superstar,“ řekla Zuzana Nováková, moderátorka festivalu, jenž je nedílnou součástí ceny Duhové křídlo.

V září na festival naváže ocenění Duhové křídlo

Cena Duhové křídlo je nejvyšším oceněním Pardubického kraje za práci v sociální oblasti a pro osoby se zdravotním postižením. Uděluje se ve čtyřech kategoriích – Profesionál, Dobrovolník/Filantrop, Poskytovatel sociálních služeb a Cena Michala Hašta za celoživotní/mimořádnou práci ve prospěch osob se zdravotním postižením či jiným znevýhodněním.

Nominace lze podávat do 30. června 2024

Nominace na prestižní ocenění může podat kdokoliv do 30. června 2024. A to na formuláři, který je k dispozici na webových stránkách www.duhovekridlo.cz. Nebo je lze zaslat rovněž na e-mail pardubice@nrzp.cz.

Výsledky ceny Duhové křídlo 2024 budou slavnostně vyhlášeny 18. září v Pardubicích.