Krajská poradna zavedla Rychlou pomoc v krizi

V Pardubickém kraji nově působí krizový intervent. Tato pozice je součástí odborného sociálního poradenství Poradny pro rodinu Pardubického kraje.

Rychlá pomoc v krizových situacích

Jedná se o rychlou pomoc „teď a tady“ v krizových situacích. Na webových stránkách Poradny pro rodinu ji definuje odkaz RYCHLÁ POMOC V KRIZI.

„Všichni víme o nedostatku psychiatrů a psychologů. Objednací lhůty bývají často velmi dlouhé. Problém v rodině může nebezpečně narůstat. V krajské Poradně pro rodinu se snaží hledat řešení, která budou předcházet ohrožení dětí a rodin. Toto je jedním z nich,“ řekl radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola, do jehož kompetence poradna spadá.

Pomoc v krizi není klasickou krizovou linkou

V prvním měsíci využilo této rychlé pomoci v krizových situacích celkem 11 klientů. A to zpravidla prostřednictvím rychlého odkazu na webových stránkách RYCHLÁ POMOC V KRIZI.

Krizového interventa kontaktovali klienti nejprve telefonicky. Poté si s ním domluvili osobní schůzku v prostorách některé z poboček Poradny pro rodinu Pardubického kraje (Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy).

Krizové poradenství preferující osobní setkání

„Krizová intervence v tomto pojetí není klasickou telefonickou krizovou linkou, nýbrž krizovým poradenstvím preferujícím osobní setkání. Klienti vítají možnost osobní konzultace ve spádovém okolí svého bydliště. Využívají možnosti promluvit si o svých problémech v době, kdy je nejvíce tíží. Jedná se o široké spektrum problémů. Od změny životních podmínek přes domácí násilí až po úmrtí blízké osoby. Úlohou krizového interventa je pomoci člověku zorientovat se v aktuální tíživé situaci. Případně vysvětlit, co, jak a proč se bude dít dál, pomoci mu řešit jeho akutní právě probíhající krizi,“ vysvětlila ředitelka poradny Petra Lášková.

Krizová intervence je bezplatná

Krizová intervence je bezplatná. Krizový intervent je vázán mlčenlivostí. Lidé jej mohou kontaktovat každý pracovní den od 8 do 18 hodin. V případě, že zanechají na telefonním čísle 724 112 065 vzkaz, či se z jakéhokoliv důvodu nedovolají (prozvonění, zmeškaný hovor), bude je v nejbližší době krizový intervent kontaktovat sám zpětně.

Nyní krizový intervent dojíždí za svými klienty do poboček Poradny pro rodinu (Svitavy, Pardubice, Ústí nad Orlicí, Chrudim). V budoucnu je žádoucí, aby jeho rozsah poskytování pomoci byl širší a mohl se se svými klienty setkávat i mimo pracoviště poradny po celém Pardubickém kraji.

Schůzka do týdne

Podstatou krizové intervence je poskytnout psychosociální pomoc v krizi v co možná nejkratším časovém úseku. Proto se krizový intervent snaží domluvit s volajícím osobní kontakt do jednoho týdne.

Dle závažnosti problému je poskytována krizová intervence v rozsahu jednoho až šesti setkání. Poté se klient ve své tíživé situaci orientuje a zvládá ji řešit sám. Nebo je nasměrován na další odborná pracoviště, neziskové organizace, sociální pracovníky obcí, psychoterapeuty a podobně.

Kde najít více informací k tématu?

Více informací k tématu Pomoc v krizi najdete také zde.