Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením je strategický dokument Pardubického kraje. Jeho cílem je podporovat a rozvíjet významné oblasti života osob se zdravotním postižením. Jedná se zejména o oblast osvěty; přístupnosti staveb; dopravy a informací; vzdělávání a školství; zdraví a zdravotní péče; zaměstnávání; volnočasových aktivit, jako jsou kultura, cestovní ruch a sport; a oblast sociálních věcí. Stávající Krajský plán na období let 2019–2021 má platnost do 31. 12. 2021.

Nový dokument – Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2022–2026, byl schválen dne 14. 12. 2021 na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje  Z/152/21. Více informace naleznete na webových stránkách https://www.pardubickykraj.cz/pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim.