Lentilka slaví 30 let

Integrační školka a rehabilitační centrum Lentilka slaví 30 let. Při této příležitosti otevře nové multisenzorické centrum, jehož součástí jsou tělocvičny senzorické integrace a celosvětový multismyslový koncept Snoezelen. Ten je v Lentilce uplatňován jak při denních aktivitách ve školce, tak i během odborných terapií v rehabilitačním centru.

Pokud chcete navštívit pardubickou Lentilku osobně, nenechte si ujít dny otevřených dveří, které se uskuteční 14. a 17. října 2022 od 8 do 16 hodin.

Lentilka poprvé rozzářila dětský svět svými barvami 1. 1. 1992. Vznikla jako zařízení, které chce poskytovat komplexní péči dětem s postižením, diagnostikou poruchy pozornosti i s poruchami autistického spektra (PAS).

Cílem bylo postarat se o zdravý a všestranný rozvoj dítěte tak, jak je potřeba. Proto je pro každé dítě připraven individuální plán rozvoje a nabídka vhodných terapií.

Dětem Lentilka poskytuje fyzioterapeutickou, logopedickou, psychologickou, pedagogicko-výchovnou, speciálně-pedagogickou i ošetřovatelskou péči.