Mapa bezbariérovosti v Pardubicích

Mapu bezbariérovosti mají k dispozici obyvatelé a návštěvníci Pardubic s omezenou schopností pohybu, orientace a komunikace. Najdou zde bezbariérové přechody i další užitečné informace – například o bezbariérových vstupech nebo o parkovacích místech pro invalidy.

Máte pocit, že by byla potřeba upravit, doplnit? Kontaktujte Komisi pro bezbariérovost na e-mailu bezbarierovost@mmp.cz nebo na telefonu 466 859 414. Jde o pracovní skupinu, která byla vytvořena v rámci Magistrátu města Pardubic. Tvoří ji zástupci dotčených odborů magistrátu, organizací pomáhajících zdravotně postiženým občanům a Dopravní fakulty Jany Pernera Univerzity Pardubice.

Právě zde můžete upozornit na případný problém z této oblasti a členové komise danou záležitost na svém jednání projednají.