Jsem pěstounem

slider-min

Každý měsíc se na Krajském úřadě v Pardubicích schází skupina odborníků – sociální pracovnice krajského úřadu, psychologové, dětská lékařka a další – a společně vybírají vhodné pěstouny pro konkrétní dítě. Vycházejí z potřeb dítěte, hledají pěstouny, kteří jsou schopni tyto potřeby nejlépe naplnit.

1. Jsem pěstoun „čekatel“

Jsem zařazený do evidence osob vhodných stát se pěstouny a čekám, kdy budu vytipován pro konkrétní dítě. V této chvíli bych měl mít přehled o dostupných doprovázejících organizacích ve svém bydlišti.

Co se bude dít dál:

 

  • Telefonát z krajského úřadu – zavoláme vám a informujeme vás, že jste byli vytipování ke konkrétnímu dítěti jako vhodní pěstouni.
  • Osobní seznámení se spisovou dokumentací – domluvíme s vámi termín schůzky u nás na úřadě a seznámíme vás s veškerými dostupnými informace o dítěti.
  • Seznámení se s dítětem – pokud chcete pokračovat a s dítětem se osobně potkat, kontaktujeme stávající pečující osobu, nejčastěji pěstouny na přechodnou dobu či zařízení, kde je dítě umístěno. A sjednáme vám první společnou schůzku.
  • První setkání s pečující osobou a pak i případně s dítětem – takové setkání probíhá na neutrální půdě, získáte další informace o dítěti, můžete se i poprvé, nezávazně a šetrným způsobem s dítětem seznámit.
  • Naplánování dalších setkání – pokud se rozhodnete přijmout dítě do své péče, domlouvají se další setkání a tvoří se tzv. plán přechodu dítěte do vaší rodiny. Ten bývá různě dlouhý, různě intenzivní, vždy záleží na konkrétní situaci.
  • Podání návrhu k soudu  – pokud se rozhodnete převzít dítě skutečně do dlouhodobé péče, je třeba podat návrh na svěření dítěte do vaší péče k soudu. OSPOD dítěte nebo váš OSPOD vám pomůže se sepsáním návrhu a provede vás soudním procesem.
  • Rozhodnutí soudu – soud rozhodne o svěření dítěte do vaší péče. Může nastat i situace, kdy soud návrh zamítne. Pak je na místě využít pomoci OSPOD.

1. Jsem pěstoun – mám dítě

  • Soud rozhodl o svěření konkrétního dítěte do mé péče. Jako pěstoun mám povinnost do 30 dnů od pravomocného rozhodnutí uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče s doprovázející organizací nebo s obecním úřadem obce s rozšířenou působností.