Jsem pěstounem

slider-min

Každý měsíc se na Krajském úřadě v Pardubicích schází odborná skupina pro vyhledávání vhodných pěstounů – sociální pracovnice krajského úřadu, sociální pracovnice dítěte, psychologové, dětská lékařka a další, kteří společně vybírají vhodné pěstouny pro konkrétní dítě. Vycházejí z potřeb dítěte, hledají pěstouny, kteří jsou schopni tyto potřeby nejlépe naplnit.

JSEM PĚSTOUN ČEKATEL

Pěstoun zařazený do evidence osob vhodných stát se pěstouny čeká, kdy bude vybrán pro konkrétní dítě. Mimo jiné má také přehled o dostupných doprovázejících organizacích ve svém bydlišti.

Co se bude dít dál:

 

 • Oslovení z krajského úřadu – sdělení, že jste byli vybráni ke konkrétnímu dítěti jako vhodní pěstouni.
 • Osobní seznámení se spisovou dokumentací
 • Seznámení se s dítětem
 • První setkání s pečující osobou a pak i případně s dítětem
 • Naplánování dalších setkání
 • Podání návrhu k soudu  – pokud se rozhodnete převzít dítě do dlouhodobé pěstounské péče, je třeba podat návrh na svěření dítěte do pěstounské péče k soudu. OSPOD dítěte, nebo váš OSPOD, vám pomůže se sepsáním návrhu a provede vás soudním procesem.
 • Rozhodnutí soudu – soud rozhodne o svěření dítěte do pěstounské péče.

JSEM PĚSTOUN A MÁM DÍTĚ SVĚŘENÉ DO PÉČE

 • Soud vydal pravomocné rozhodnutí o svěření konkrétního dítěte do péče pěstouna.
 • Pěstoun má povinnost do 30 dnů od pravomocného rozhodnutí uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče s doprovázející organizací nebo s obecním úřadem obce s rozšířenou působností.
 • Pěstoun je minimálně jednou za dva měsíce v kontaktu s odborným pracovníkem své doprovázející organizace.
 • Služba „doprovázení“ pěstounů mimo jiné zajišťuje pěstounským rodinám odbornou pomoc včetně pomoci při kontaktu s biologickou rodinou dítěte a také bezplatné vzdělávání na míru, aby si pěstoun na dnes již známé věci o potřebách dítěte v náhradní rodině nemusel přicházet sám.
 • Pěstoun má nárok na odměnu pěstouna a další dávky.