Někdy prášek nezabere, ale dobré slovo a laskavost vždy

Alena Rohlíková je držitelkou prestižní ceny Gratias. Tou ji odměnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky v roce 2020. A to za významný přínos v oblasti sociální práce.

Ví, jak moc slovo léčí tam, kde prášek nezabere

Absolventka oboru zdravotně sociální péče na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice byla v Chrudimské nemocnici kontaktní osobou pro oddělení LDN, neurologické, interní, JIP, dětské a novorozenecké. A také pro kompletní porodnicko-gynekologické oddělení.

Tam se ve své práci zaměřovala zejména na sociální práci v perinatální paliativní péči, tedy při úmrtí plodu/miminka od 24. týdne těhotenství, přes porod až do 7 dnů po porodu.

Poskytovala v takových případech rodičům i zdravotnickému personálu odborné poradenství a psychosociální podporu. Starala se také o zabezpečení pacienta propouštěného z nemocnice do domácího prostředí pečovatelskou službou a domácí zdravotní péčí.

Součástí její práce bylo nabídnout pacientům a jejich rodinám čas k rozhovoru. Protože ví, jak moc slovo léčí tam, kde prášek nezabere.

Na prvním místě především lidský faktor

Jsem hrdá na takové srdcaře, pro které byl a vždy bude na prvním místě především lidský faktor a svoji práci odvedou nejen na nejvyšší možné profesní úrovni, ale především s laskavostí sobě vlastní. Paní Rohlíkové bych osobním a neformálním setkáním chtěla za její práci moc poděkovat. A ujistit ji, že nemocnice na ni počká po mateřské dovolené. Vím, že už nyní je skvělou mámou malému synovi, kterého zatím chová jenom pod srdcem,“ uvedla náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Michaela Matoušková k společnému setkání.

Obě se shodly, že udělají maximum, aby byla tato nemocnice místem, kde se lidé nejen léčí, ale hlavně uzdravují. „Vždy jsem si přála, abych zachránila svět. Už vím, že to bohužel nejde. Proto se při mém pracovním posláním budu vždy snažit, aby na konci mé kariéry byly ne desítky, ani stovky, ale tisíce lidí, kterým pomohu,“ sdělila Alena Rohlíková.

Multidisciplinární týmy v nemocnici

Michaela Matoušková hovořila o nutnosti sestavení multidisciplinárních týmů. Včetně paliativní péče v každé nemocnici Pardubického kraje. „Propojit sociálně zdravotní pomezí ve prospěch pacientů je můj osobní záměr a cíl,“ dodala náměstkyně. Ta je za rezort zdravotnictví v Pardubickém kraji zodpovědná.