Pardubice byly vybrány do pilotního projektu o bydlení pro osoby s dočasnou ochranou

Město Pardubice bylo společně s dalšími městy vytipováno ke spoluúčasti na pilotním projektu, který za podpory japonské vlády organizuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Mezinárodní organizace pro migraci a nezisková organizace Laxus.

Pro lidi, co nemají šanci pronajmout si byt za tržní nájemné

Projekt pomáhá zprostředkovat dostupné bydlení pro osoby s dočasnou ochranou nebo lidi, kteří vzhledem ke své životní situaci nemají šanci pronajmout si byt za tržní nájemné.

Jedním z cílů projektu je motivovat soukromé majitele dlouhodobě neobydlených bytů, aby je poskytli k pronájmu. „Majitele takových bytů může k zapojení do projektu přimět nejenom finanční bonus za sjednání smlouvy, ale také garance dlouhodobého nájmu. A také fakt, že veškeré úkony spojené s nájmy bude provádět jedna firma,“ přiblížil výhody pro majitele dlouhodobě neobydlených bytů náměstek pardubického primátora pro sociální politiku Jakub Rychtecký s tím, že se jedná o firmu Tvůj Správce.

Vzápětí vypočítal výhody pro zájemce o nájemní bydlení, kteří do tohoto projektu vstoupí jako nájemníci. „Za osoby, které se do tohoto projektu zapojí a budou vybrány, bude uhrazena na počátku dvouměsíční kauce. Start pro ně bude o něco jednodušší. Podmínkou pro složení třetí kauce je pak odbydlení v daném nájmu minimálně do prosince 2023,“ dodal Jakub Rychtecký.

Hledání volných bytů k nájmu

V současné chvíli probíhá mapování terénu a hledání vhodných volných bytů k nájmu. Celkově se v pilotní verzi programu počítá s 30 byty, které byly alespoň půl roku bez využití.

Pro potencionální pronajímatele byl zřízen web pronajemsgaranci.cz. Na něm najdou veškeré informace spojené s nabízením bytů k pronájmu.