Pardubický kraj má 34 nových Mladých talentů

Nadaní žáci základních a středních škol si na pardubickém letišti převzali ocenění Mladý talent Pardubického kraje za obdivuhodné výsledky a výkony. A to v rozličných oborech, jako je zdravotnictví, dobrovolnictví, trenérství dětí, plavání, kickbox, hra na hudební nástroje, programování, robotika nebo cukrářství či truhlářství.

Konkurence byla opět obrovská

Konkurence byla opět obrovská. Komise vybírala z celkem 119 podaných návrhů. I proto byl výběr těch nejlepších velmi složitý.

Letos se uskutečnil již 16. ročník udělování ocenění pro talentované žáky základních a středních škol. Ti si vedli skvěle v celostátních a mezinárodních soutěžích, pracovali na zajímavých projektech nebo dosáhli úspěchů v různých oblastech. Oceněno bylo 34 z nich.

Každé dítě je jiné

„Dělá mi velkou radost setkat se osobně s tolika talentovanými žáky základních a středních škol. Jejich úspěchy jsou vskutku dechberoucí. Je velmi zajímavé sledovat, jak je každé dítě jiné. Někdo vyniká ve sportu, ve hře na kytaru, truhlářské práci nebo pečení. Nelze však zapomenout zmínit jejich blízké okolí. Rodiče, učitele nebo trenéry, kteří jim pomáhají a mají také velký podíl na rozvoji jejich talentu. Všichni jsou inspirací. Ať již pro své vrstevníky, tak pro nás dospělé. Chtěl bych také poděkovat všem, kdo se na oceňování podílejí. Ať firmám, které nám slavnostní odpoledne pomáhají financovat, tak i řadě kolegyň a kolegů z odboru školství při krajském úřadu,“ řekl krajský radní pro školství Josef Kozel.