Příběhy odvahy a zrady v obrazech akademické malířky Zdenky Landové

Pardubický kraj připravil pod záštitou hejtmana Martina Netolického společně s Památníkem Lidice výstavu tří desítek obrazů akademické malířky Zdenky Landové. Ty autorka věnovala hrdinství čs. parašutistů a jejich spolupracovníků z řad domácího protinacistického odboje.

Nebyla to náhoda

Zdenka Landová se osudy československých parašutistů za nacistické okupace nezačala zabývat náhodou. Na jaře roku 1942 totiž její rodina ve svém domě ukrývala nadporučíka Adolfa Opálku. Šlo o velitele paraskupiny OUT DISTANCE.

Bratranec Zdenky Landové Veleslav Wahl, který velel odbojové organizaci Zpravodajská brigáda, úzce spolupracoval s paraskupinou PLATINUM-PEWTER. I to určitě přispělo k tomu, že její obrazy udivují svou věrností (zejména podobami postav), ale i historickou přesností všech detailů.

Pečlivé shromažďování podkladů

Samotným kresbám, které vytvořila jednou z nejstarších výtvarných technik – kresbou křídou, předcházelo pečlivé shromažďování podkladů, studium v archivech i rozhovory s pamětníky. Představené obrazy jsou součástí rozsáhlého cyklu 150 děl, která vznikla v polovině 60. let minulého století.

Na výstavu je vstup zdarma

Výstava bude v sále Jana Kašpara v budově reálky na Krajském úřadě Pardubického kraje otevřena do konce ledna každý den od 8 do 18 hodin s výjimkou 12., 25. 1. a 26. ledna. Návštěvní režim se bude řídit platnými protiepidemickými opatřeními.

Vstup je zcela zdarma.