Smart akcelerátor Pardubického kraje podpoří inovace i v dalších letech

Až do roku 2026 by měl pokračovat úspěšný projekt, který se v Pardubickém kraji zaměřuje na podporu vědy, vzdělávání, start-upů, podporu podnikání i regionální rozvoj.

Nová iniciativa ponese název „Smart akcelerátor+“ s dovětkem „Pardubický kraj inovativní“ a naváže na dva podobné projekty z minulých let.

„Na zámku v Pardubicích jsme nedávno oficiálně a úspěšně zhodnotili s našimi partnery Smart akcelerátor II. Ten pomohl u nás v kraji například s realizací výzkumných a vývojových projektů za 47 milionů korun, podpořil odborné a technické vzdělávání dětí a mládeže či nabídl podporu začínajícím podnikatelům. Pokud chceme inovovat, být konkurenceschopní a uspět v neustále se zrychlujícím a vyvíjejícím se světě, musíme k tomu vytvářet institucím, firmám i jednotlivcům podmínky. Pokračování projektu Smart akcelerátoru je právě cestou, která již v minulosti přinesla jasné výsledky. Všem příznivcům inovací, výzkumu, vývoje a chytrých řešení připomínám, že další informace najdou na webu www.paradnikraj.cz. Věřím, že Smart akcelerátor+ tuto oblast opět posune dále,“ vysvětluje smysl iniciativy radní Pardubického kraje pro regionální rozvoj Ladislav Valtr.

Nový projekt počítá s téměř dvojnásobnou alokací a má několik klíčových aktivit. „Jde například o vytvoření datového portálu Pardubického kraje, podporu kreativních řešení a pomoc začínajícím podnikatelům při startu byznysu či komunikaci příkladů dobré praxe se zahraničními partnery z Izraele a Saska v oblasti smart řešení,“ dodává Valtr.

Celkové náklady za roky 2023–2026 dosáhnou výše 60 milionů korun. Až 51 milionů má pokrýt dotace, kterou chce Pardubický kraj získat z Operačního programu Jan Amos Komenský. Jeho cílem je podpora růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel. Pardubický kraj bude projekt realizovat s řadou partnerů. Mezi nejvýznamnější patří Univerzita Pardubice, Pardubický podnikatelský inkubátor (P-PINK) nebo Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje.