„Téma rozhovoru vždy určuje pacient,“ říká nemocniční kaplan


Být nablízku nemocným. To je hlavní motto služby nemocničního kaplana, kterou nově nabízí také Orlickoústecká nemocnice. „Tato služba je určena pro všechny – pacienty, příbuzné i personál. Bez ohledu na to, jakého jsou náboženského vyznání nebo jestli jsou ateisté,“ uvedla náměstkyně ošetřovatelské péče Orlickoústecké nemocnice Hana Maršíková.

Hovor se většinou stočí na problematiku vztahů

„Lidé si dost často představují, že nemocniční kaplan je farář nebo kněz. Nemocniční kaplan představuje profesi, jenž stejně jako lékař, sestra nebo sanitář naplňuje nějakou potřebu, kterou pacient v nemocnici má, v tomto případě potřebu duchovní,“ prohlásil nemocniční kaplan Orlickoústecké nemocnice Martin Suchomel.

„Jde o službu přítomnosti. To znamená, že kaplan dá člověku svůj čas, je s ním a snaží se ho povzbudit, doprovázet, hledat naději. Přitom nutně ani nemusí nacházet odpovědi nebo řešení jeho problému,“ poznamenal Martin Suchomel.

„Současně je to tak, že za pacienty chodím přímo na oddělení, kde jim představuji tuto novou službu. Nabízím jim možnost rozhovoru. Ten se pak v 90 % případů stočí na problematiku vztahů a osobní situace pacienta. Pacienti většinou sami přirozeně začnou mluvit, třeba o své nemoci. Pak postupně, když je navázána důvěra, přejdou k osobnějším tématům. Pokaždé platí, že téma rozhovoru určuje pacient,“ zdůraznil nemocniční kaplan Orlickoústecké nemocnice.

Otázky týkající se smyslu života

Dalším velkým tématem jsou otázky týkající se smyslu života. „Když se člověk ocitne v nemocnici, při dlouhodobější hospitalizaci, má čas přemýšlet a třeba i rekapitulovat, reflektovat svůj dosavadní život,“ pokračoval Martin Suchomel.

Debaty o tom, co bude po životě, nejsou příliš časté. „Upřímně řečeno se do toho ani moc nechci pouštět, protože každý má většinou svou představu. Úkolem kaplana není někoho poučovat, přesvědčovat, ale sloužit přítomností, nasloucháním, rozhovorem. Samozřejmě, že pokud s touto problematikou někdo přijde aktivně sám, můžeme se o ní pobavit,“ dodal nemocniční kaplan.

„Moje služba je jiná než tu, jakou nabízí kněz. Ale obě se mohou i dobře doplňovat a doplňují. Kněz, pastor, kazatel dané církve primárně míří za lidmi ze své církve, většinou na jejich vyžádání. Mou cílovou skupinou jsou všichni, věřící i nevěřící. Primárně jde o pacienty, ale může se stát, že o tuto službu projeví zájem také personál nemocnice. Nejčastěji se to děje neformálně. Začne to nezávazným rozhovorem. Ten se postupně mění v konkrétní problém či potřebu, se kterou může nemocniční kaplan pomoci nebo ji minimálně vyslechnout,“ podotkl Martin Suchomel a dodal, že ne vždy je k takovému hovoru vhodné nemocniční prostředí.

 K dispozici je prostor duchovního klidu i ticha

„Proto tu je k dispozici prostor duchovního klidu i ticha. Jde o to, abychom vše mohli probrat v klidu a tichu, mimo nemocniční kulisy. Když je příznivé počasí, dá se jít také ven,“ shrnul nemocniční kaplan.

Prostor duchovního klidu se nachází na interně ve 3. patře budovy H Orlickoústecké nemocnice. Prostor ticha je přístupný v přízemí stejné budovy na neurologii.

Kdy je dostupná služba nemocničního kaplana?

Služba nemocničního kaplana v Orlickoústecké nemocnici je dostupná každé úterý od 9 do 17 hodin. V jiné dny je to možné po telefonické domluvě na čísle 777 596 932.