Učitel roku Pardubického kraje. Nominovat svého favorita můžete do 30. října

Do pondělí 30. října 2023 máte možnost nominovat svého favorita na ocenění Učitel roku Pardubického kraje.

Kdo může nominovat?

Návrh na udělení Cen Gustava Habrmana může předložit občan Pardubického kraje, právnická osoba či kolektiv osob včetně třídního kolektivu.

Jak poslat návrh?

Návrhy lze zasílat elektronickou formou (e-mailem) na adresu: ucitelroku@pardubickykraj.cz.

Co musí návrh obsahovat?

A  |  Základní informace o nominovaném: jméno, příjmení, titul.
B  |  Název školy, stupeň vzdělávání, specializace.
C  |  Zdůvodnění návrhu nominace: Uveďte zejména dosažené úspěchy, případně jiná udělená ocenění, zaměření nominovaného. Připojte případně zprávy či odkazy na zprávy z veřejně dostupných zdrojů dokládající informace uvedené v této nominaci. V případě, že je navrhujícím třídní kolektiv, je součástí návrhu vytvoření krátkého prezentačního videa, které představí třídní kolektiv a které odůvodní podaný návrh.
|  Kontaktní spojení na nominovaného: korespondenční adresa, číslo mobilního telefonu, e-mail.
E  |  Základní informace o nominujícím/navrhovateli/třídním kolektivu: jméno, příjmení, titul.
F  |  Kontaktní spojení na nominujícího/navrhovatele/třídní kolektiv: korespondenční adresa, číslo mobilního telefonu, e-mail.

Po kom ceny nesou jméno?

Krajské ceny nesou jméno prvního československého ministra školství Gustava Habrmana, který je rodákem z České Třebové. Od roku 1918 byl dva roky ministrem školství a poté mezi lety 1921 a 1925 ministrem sociální práce. Jméno Gustava Habrmana nese také Střední škola technická a dopravní Gustava Habrmana Česká Třebová.