Ulehčete dny blízkým, co potřebují pomoc! Využijte osobní asistence Centra Kosatec

Chcete ulehčit dny vašim babičkám, dědečkům, tetičkám či strýčkům, co potřebují pomoc? Využijte sociální službu pardubického Centra Kosatec, která se nazývá osobní asistence.

„Jde o registrovanou sociální službu, která je poskytována terénní formou. Nabízí péči o osoby se zdravotním postižením a seniory v jejich přirozeném prostředí,“ uvedla ředitelka Centra Kosatec Pavlína Potůčková. „V současné době přijímáme nové klienty,“ potvrdila.

Koho v případě zájmu kontaktovat?

V případě zájmu lze kontaktovat Markétu Grohmanovou na telefonu 703 822 903 či e-mailu marketa.grohmanova@centrumkosatec.cz nebo Kateřinu Vlčkovou na telefonním čísle 703 822 896 či e-mailu katerina.vlckova@centrumkosatec.cz.

Co konkrétně osobní asistence znamená? Je to placená služba pro ty, co z důvodu zdravotního postižení, věku nebo nemoci potřebují pomoc v běžných činnostech života. Jedná se například o hygienu, sebeobsluhu, chod domácnosti, kontakt se sociálním prostředím a veškerou pomoc při prosazování zájmů a práv daného člověka.

Bořit bariéry mezi světy zdravých a hendikepovaných

„Cílem je podporovat uživatele, aby setrval ve svém přirozeném prostředí, jeho soběstačnost a pomoci mu zajistit životní potřeby. Aby si uživatel mohl zachovat vlastní životní styl,“ vysvětlila ředitelka Centra Kosatec, jehož snahou je pomáhat a bořit bariéry mezi světy zdravých a hendikepovaných.

„Naší prioritou je zaměstnávání osob s hendikepem a poskytování sociálních služeb, jako je osobní asistence a sociální rehabilitace,“ podotkla Pavlína Potůčková.

Sociální rehabilitace umožňuje lidem se zdravotním a sociálním hendikepem zintenzivnění sociálních kontaktů. „A také získání a udržení si zaměstnání na trhu práce. Takového, které odpovídá jejich zájmům, schopnostem i osobním možnostem,“ zdůraznila šéfka Centra Kosatec.