V Pardubickém kraji bude centrum duševního zdraví v každém okrese


Důsledkem dnešní náročné a informačně zahlcené doby je stále se zhoršující stav duševního zdraví obyvatel. Psychiatrů je však nedostatek a dětských psychiatrů dokonce extrémní nedostatek.

Reforma psychiatrické péče

Před pár lety zvolna začala reforma psychiatrické péče. Ta umožnila vznik mezičlánku mezi ambulancí a psychiatrickou nemocnicí, takzvaných center duševního zdraví (CDZ). Ty od začátku podporuje i Pardubický kraj.

V Pardubicích a Chrudimi už centra fungují, v Ústí nad Orlicí a ve Svitavách zahájí činnost v příštím roce.

Pardubický a Karlovarský kraj budou jediné kraje v republice, kde budou centra v roce 2024 ve všech okresech.

Dva miliony korun pro obě vznikající CDZ

 „Zastupitelé Pardubického kraje schválili na prosincovém zasedání individuální dotace ve výši dvou milionů korun pro obě vznikající CDZ. Mám z toho velkou radost. Po sedmi letech, co se koordinaci služeb v oblasti duševního zdraví na kraji věnujeme, je to dosažení jednoho z velkých cílů, který jsme si dali. V Ústí nad Orlicí bude centrum provozovat stejně jako v Pardubicích a Chrudimi Péče o duševní zdraví a ve Svitavách Oblastní charita Polička,“ uvedl radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

Multidisciplinární týmy profesionálů

Služby budou klientům poskytovány multidisciplinárními týmy profesionálů podle standardů ministerstva zdravotnictví. Tým tvoří psychiatr, klinický psycholog, zdravotní sestry, sociální pracovníci a peer konzultant (osoba s vlastní zkušeností s duševním onemocněním). Většina intervencí bude probíhat v přirozeném prostředí klientů. Hlavním cílem center duševního zdraví je prevence hospitalizace, její zkracování a návrat osob se závažným duševním onemocněním do prostředí běžné komunity.

Centrum duševního zdraví ve Svitavách

Centrum duševního zdraví ve Svitavách se přesunulo do nových prostor na Wolkerovu alej. „Aktuálně rekonstruujeme prostory pro zdravotní část týmu, zařizujeme ambulance pro lékaře nebo čekárny. Tým sociálních pracovníků je již kompletní a pracuje s klienty v terénu, stejně jako psychiatrické zdravotní sestry a peer konzultant. Od ledna tým doplní dvě klinické psycholožky,“ přiblížila složení multidisciplinárního týmu CDZ ve Svitavách Petra Zahradníková, ředitelka Oblastní charity Polička.

„Aktuálně centrum doplňujeme i o psychiatra/ičku. Jsme rádi, že oslovení odborníci vítají, že se na Svitavsku plnohodnotné CDZ rozvíjí a že zde je tato podpora pro klienty dostupná,“ dodala.

S čím pomáhá zdravotní část týmu?

Zdravotní část týmu podporuje klienta i jeho rodinu ve zvládání projevů duševního onemocnění, pomáhá s medikací nebo nastavením terapeutického plánu. Sociální pracovníci pomáhají při jednání na úřadech, nácviku péče o vlastní osobu nebo domácnost, s hledáním zaměstnání, a třeba i s aktivním trávením volného času.

„Snažíme se, aby i osoby s vážným duševním onemocněním mohly žít dle své volby, zodpovědně k sobě i ostatním a současně, aby je přijímala také komunita,“ podotkl ředitel organizace Péče o duševní zdraví Petr Pavlíček.