Ve Vysokém Mýtě vzniká Technické muzeum


V areálu bývalé zemědělské školy ve Vysokém Mýtě už panuje čilý stavební ruch. Jedná se však teprve o první etapu vybudování Technického muzea Pardubického kraje.

Hlavní rekonstrukční práce v létě

Stěžejní rekonstrukční práce mají vypuknout letos v létě. Pardubický kraj nyní vyhlásil veřejnou soutěž na jejich dodavatele.

„Připravujeme hlavní etapu rekonstrukce. V centru pozornosti bude historická budova. Ta získá nová okna, veškeré nové sítě, elektroinstalaci a výtahy. V proluce mezi historickou a novodobou budovou vznikne výstavní místnost s prosklenou fasádou k prezentaci sbírek. Ta bude hezky viditelná z ulice. Novou podobu i podmínky pro ekologicky šetrný provoz získají i přilehlé objekty,“ uvedl náměstek hejtmana Pardubického kraje pro investice a kulturu Roman Línek.

Předpokládaná hodnota zakázky: 183 milionů

„Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 183 milionů korun bez DPH. Rádi bychom staveniště předali v červenci. Termín pro dokončení je na konci srpna příštího roku,“ sdělil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Dotace z evropských fondů: 132 milionů

„Veřejná zakázka bude financována převážně z Národního plánu obnovy prostřednictvím výzvy Ministerstva kultury ČR pro Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center (velká kulturní a kreativní centra). Pro areál ve Vysokém Mýtě se nám podařilo získat spolufinancování z evropských fondů ve výši 132 milionů korun,“ poznamenal radní Pardubického kraje pro regionální rozvoj a evropské fondy Ladislav Valtr.