Zájem o obědy pro děti roste

Obědy pro všechny. Takový je cíl projektu Obědy pro děti, za kterým stojí obecně prospěšná společnost Women for Women (W4W) a který v tomto školním roce podpoří přes stovku dětí z pardubických základních škol. Oproti předchozímu školnímu roku tak počet dětí z rodin, kterým nezbývají prostředky na úhradu školních obědů, v Pardubicích stoupl o 34 žáků. Stravování dalších 13 dětí z mateřských škol pro změnu podpoří Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Školy získávají dotace na základě žádosti, jíž předchází domluva s rodiči, pro které je zhruba 700 korun, na něž obědy pro školáka měsíčně přijdou, vydáním, které si rodina nemůže dovolit. „Příjemcem této anonymní a adresné finanční podpory je přímo škola, je tak stoprocentní garance, že dítě bude mít oběd zajištěn. V rámci školního roku 2022/2023 se zvýšil nejen počet žádostí, ale i zapojených škol. Nadace Women for Women pošle do Pardubic na stravování 102 žáků z 11 základních škol více než 613 tisíc korun. Toto číslo nemusí být však konečné, výhodou projektu je to, že lze dle vyhodnocení potřeby žáka reagovat na situaci i v průběhu školního roku,“ objasňuje fungování projektu první náměstek pardubického primátora zodpovědný za oblast školství a sociální politiku Jakub Rychtecký.

Ve školním roce 2021/2022 město vyřídilo žádosti pro financování obědů pro 68 dětí z 9 základních škol a 11 dětí z 5 mateřinek. „Pomoc rodičům, kteří pobírají dávky hmotné nouze a nemají dostatek finančních prostředků na to, aby zajistili dětem stravování v předškolních zařízeních, pak řeší dotace Ministerstva práce a sociálních věcí. Tu mohou mateřské školy získat prostřednictvím krajského úřadu a projektu Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji. Pro tento školní rok získalo 5 pardubických mateřských škol dotace téměř 97 tisíc korun pro úhradu stravování 13 dětí,“ dodává náměstek Rychtecký.