Aby další stovka dětí mohla vyrůstat v rodině

Pardubický kraj se snaží využívat ty nejlepší postupy, které jsou k dispozici, i v péči o ohrožené rodiny a děti. Někdy to není snadné. Na prvním místě je snaha rodině pomoci tak, aby děti mohly zůstat v biologické rodině. Pokud to nejde, následuje pěstounská rodina. A pro ty děti, které jsou v dětských domovech, pak vytváří podmínky co nejvíce kopírující domácí prostředí v rodině.

Pěstounů je stále nedostatek

„V loňském roce jsme spustili mediální kampaň na zajištění profesionálních pěstounů, kteří mají dítě jen kratší dobu, než se pro něj najde stabilní rodina. Je to povolání, které má své nároky. Proto je potřeba často doplňovat řady profesionálních pěstounů v kraji. Z některých se totiž stali dlouhodobí pěstouni, někteří si potřebovali odpočinout a jiní se rozhodli skončit a věnovat se své rodině v roli prarodičů. A zatímco se nám v minulých letech ročně přihlásili tak 3-4 zájemci, tak vloni jsme jich měli nových 16. Ti všichni již prošli přípravou. Ta je v posledních letech více dostupná, protože ji pro nás zajišťuje více organizací,“ řekl radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

Příběhy pěstounů mapuje Česká televize

Osudy pěstounských rodin nyní sledují diváci České televize každé pondělí večer v druhé řadě seriálu Plné hnízdo. Díl z Pardubického kraje je na pořadu 3. června. Je zase trochu jiný než ostatní příběhy. Ukazuje, že ne všechny životní dráhy jsou přímé a jednoduché, ale dobrá vůle a navázané vztahy zůstávají jako velká hodnota pro všechny strany.

Kraj nyní hledá dlouhodobé pěstouny

„V letošním roce bychom rádi inspirovali pro pěstounství ty, kteří si chtějí vzít děti do dlouhodobé péče,“ konstatoval Pavel Šotola. „To je samozřejmě závazek na mnoho let. Navíc spojený s tím, že by dítě mělo, pokud je to možné, udržovat i kontakt se svou biologickou rodinou. Jak ale vidíme z příkladů pěstounů, se kterými se každoročně setkáváme a probíráme jejich potřeby, většinu z nich spojuje pocit, že jim to dává smysl a přináší životní naplnění. Z absolutních čísel by se mohlo zdát, že pěstounů je dost. V Pardubickém kraji je nyní 753 dlouhodobých pěstounů, kteří se starají o 712 dětí. Ve většině případů jsou to ovšem členové širší rodiny. V současné době hledáme náhradní rodinu pro 107 dětí,“ upřesnil krajský radní.

Některé děti do náhradní rodiny nechtějí

V evidenci Krajského úřadu Pardubického kraje je také více než stovka dětí, které do náhradní rodiny nechtějí. „Jsou to zejména starší děti, které si nechtějí zvykat na nové prostředí. Právě pro ně postupně měníme způsob života v dětských domovech tak, aby se co nejvíce podobal životu v běžné rodině. Úlohou kraje je vytvářet k tomu podmínky, a  to se nám průběžně daří,“ dodal Pavel Šotola.