Mezi úřednickými činy roku je i zlepšení služeb pro ohrožené děti v Pardubickém kraji

Úřednický čin roku je iniciativa zaměřená na ocenění jednotlivců a týmů, kteří přispívají ke zlepšení práce úřadů a kvality života v Česku.

Projekty vedoucí ke zlepšení veřejných služeb

Iniciativa sbírá úspěšné příklady projektů, které vedly ke zlepšení veřejných služeb a podpořily inovativní myšlenky a týmovou spolupráci ve veřejném sektoru.

Cílem je nejen vyzdvihnout úspěchy pracovníků ve veřejném sektoru, ale také inspirovat ostatní. Letos porota vybrala ze 136 mimořádných počinů 11 nejlepších. Mezi nimi i zlepšení služeb pro ohrožené děti, které zastupovala Kateřina Netolická z odboru sociálních věcí Pardubického kraje.

Více přímé práce s rodinami

Méně administrativní zátěže, více přímé práce s rodinami. Méně nedůvěry, víc podpory. Rodiny s ohroženými dětmi mají v týmech sociálně-právní ochrany v Pardubickém kraji dnes větší oporu než dřív. Tým odboru sociálních věcí se podílí na transformaci dětských domovů a dětských center v Pardubickém kraji. Pro tuto změnu museli na svou stranu získat také pracovníky sociálně-právní ochrany dětí OSPOD a posunout jejich způsob práce s ohroženými rodinami a dětmi. Ten má totiž zásadní vliv na umísťování dětí mimo rodinu.

Změna OSPODu odspodu

Do pilotního projektu se zapojily tři orgány sociálně-právní ochrany dětí z obcí s rozšířenou působností (Lanškroun, Česká Třebová a Žamberk) a krajský OSPOD. „Závěrečnou panelovou diskuzi jsme nazvali Změna OSPODu odspodu. Protože jedině ve chvíli, kdy  všichni zúčastnění do toho chtějí jít, tak to má šanci na úspěch. Inspiraci a zkušenosti jsme čerpali v nizozemském Amsterdamu, kde podobný proces začali před 15 lety. Partnery projektu při realizaci změn byl výzkumný tým Filozofické fakulty Univerzity Pardubice a společnost Gov Lab,“ popsala Kateřina Netolická.

Cíl: zlepšení situace rodin v krizi

Cílem bylo zlepšení situace rodin v krizi. Na začátku byla nejdůležitější práce s daty a jejich analýza. Na to navazovalo hledání nových řešení a využívání nových nástrojů. Díky tomu bylo možné dosáhnout lepší spolupráce s ohroženými rodinami, které neměly pocit, že jim někdo něco nařizuje, ale že jsou plnohodnotnými členy týmu při hledání funkčních řešení.

„Účastníci, nebo spíše účastnice, prošly řadou školení a provázení novými metodami. S analytiky rozebíraly dopady různých kroků a seznamovaly se s názory klientů. Podle toho upravovaly postupy ve spolupráci s metodiky a průvodci. Základním východiskem bylo, že rodině je potřeba naslouchat, stavět na jejích silných stránkách, oceňovat pokroky, poskytovat podporu a chovat se k ní partnersky. Každý člověk je odborníkem na svůj vlastní život. Pokroky mohou být postupné, ale přesvědčivé a udržitelné. V zahraničí se daří snižovat administrativu a více jezdit za klienty. U nás se stále hodně věcí řeší v kanceláři. I to se nyní mění. Rodinám se dostává větší pozornosti. A mě velmi potěšilo, když jedna z klientek řekla pracovnici OSPODu, že je prvním člověkem, který ji vyslechl a koho zajímala,“ poznamenala projektová manažerka Kateřina Netolická.

Cílevědomá žena s velkým srdcem

Práci Kateřiny Netolické si dlouhodobě pochvaluje i inspirátor změn v sociální oblasti, radní Pardubického kraje Pavel Šotola a také vedoucí odboru Helena Zahálková, která Kateřinu navrhla.

„S Katkou spolupracujeme už od začátku transformace péče o ohrožené děti. Ona se za tu dobu sama stala maminkou, ale stále v tom jede s námi. Za to jsme moc rádi. Jde o cílevědomou ženu s velkým srdcem, která umí věci dotáhnout k úspěšnému konci. A tak je dobře, že můžeme v projektu s OSPODy s Katkou pokračovat další etapou. V té se pracuje s vedoucími všech patnácti orgánů sociálně-právní ochrany ohrožených dětí v kraji,“ uzavřel Pavel Šotola.