Právní aspekty fundraisingu


Právní aspekty fundraisingu, středa 13. března 2024

Víte, jaké jsou právní aspekty a především rizika spojená s fundraisingem? Jaké právní regulaci obecně podléhá? Jaký je rozdíl mezi darováním a sponzoringem? Existují zakázané dary? Tušíte, co je a není veřejná sbírka? Jak se oznamuje a vyúčtovává? Jak uzavřít smlouvy s fundraisery? Jaká právní úprava řeší dobročinné akce, tomboly a aukce?

Právní aspekty fundraisingu

Na všechny tyto otázky a mnohé další odpoví vzdělávací seminář Právní aspekty fundraisingu, který pořádá Koalice nevládek Pardubicka ve spolupráci s Pardubickým krajem. A to ve středu 13. března 2024 od 9 do 13 hodin v zasedací místnosti č. 202 Pardubického kraje. Ta se nachází v budově bývalé reálky na Komenského náměstí v Pardubicích.

Mnoho rizik souvisí i s daněmi

„Cílem kurzu je seznámit účastníky s platnou právní úpravu různých fundraisingových nástrojů. Ale také riziky, která z jejich nesprávného použití mohou plynout. Kurz je zaměřen primárně na právní aspekty. Nevyhne se však ani oblasti daní, neboť mnoho rizik souvisí právě s nimi,“ řekla Jana Machová, ředitelka Koalice nevládek Pardubicka, která sdružuje a podporuje neziskové organizace v Pardubickém kraji a posiluje dobré jméno neziskového sektoru.

Lektorem kurzu bude Petr Vít

Lektorem kurzu bude Petr Vít, absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je specialistou na právo neziskových organizací, problematiku účetnictví a daní. Pracuje jako finanční a právní poradce v soukromé sféře. Rovněž spolupracuje jako právník, lektor a konzultant s Asociací veřejně prospěšných organizací ČR a nadací Neziskovky.cz. „Aktivně se zapojuje do tvorby nové legislativy v oblasti neziskových organizací,“ uvedla Barbora Jouzová, koordinátorka informační kanceláře Koalice nevládek Pardubicka.

Detaily

13

Březen

9:00 - 13:00