Veletrh podpory podnikání na krajském úřadě


Veletrh podpory podnikání na krajském úřadě, úterý 30. dubna 2024

Parádní kraj spolu s dalšími partnery včetně Pardubického kraje připravil další ročník akce na podporu podnikání pro firmy a obce z Pardubického kraje. Jde o Veletrh podpory podnikání.

Uskuteční se v úterý 30. dubna 2024 od 9:30 do 14:30 hodin v sále Jana Kašpara v budově Krajského úřadu Pardubického kraje, v budově bývalé reálky (budova C).

Možnost konzultací projektových záměrů 

„V jeden okamžik a na jednom místě lze konzultovat své projektové záměry. Nebo získat potřebné informace o dotačních i nedotačních titulech pro rozvoj vašeho podnikání či obce,“ uvedla za organizátory Lenka Loučková. Ta je  regionální projektovou manažerkou Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest v Pardubickém kraji.

Představení jednotlivých konzultujících naleznete zde.

Detaily

30

Duben

9:30 - 14:30