Dalšímu rozvoji pardubického letiště by mohl pomoci kongresový hotel

Zástupci Pardubického kraje a města Pardubic, tedy akcionářů společnosti East Bohemian Airport (EBA), jednali se zástupci společnosti SPGroup Pavla Sehnala. Tato společnost předložila oběma akcionářům svůj záměr vybudovat kongresový hotel s víceúčelovým výstavním sálem v těsné blízkosti terminálu pardubického letiště.

Záměr je potřeba posoudit po všech stránkách

„O záměru soukromého investora vybudovat v prostorách pardubického letiště kongresový hotel jsme hovořili před časem s panem primátorem Janem Nadrchalem. Shodli jsme se, že každý záměr, který by mohl pomoci rozvoji letiště, ale také rozvoji ubytovacích a kongresových kapacit v krajském městě, si zaslouží pozornost. Je dobré jej detailně projednat a nechat posoudit po všech stránkách. Osobně nepředpokládám, že by takto významný rozvojový projekt nenašel podporu v krajském zastupitelstvu,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Nedostatečné ubytovací kapacity

Nedostatečné ubytovací kapacity limitují například pořádání kongresů ve městě, které je dobře dopravně dostupné. „O potřebě vybudovat v krajském městě velký hotel hovoříme dlouhodobě také se zástupci Destinační společnosti Východní Čechy. Právě absence velkokapacitního ubytování se promítá také do statistik, které pravidelně zveřejňuje CzechTourism. Tento záměr by mohl výrazně pomoci také dalším aktivitám, jako je Velká pardubická, Zlatá přilba či další velké akce ve městě a okolí. Těm nedostatek ubytovacích kapacit komplikuje život,“ sdělil Martin Netolický.

Pardubice potřebují kongresový hotel

Kongresový hotel s administrativní a víceúčelovou výstavní budovou by se měl nacházet v těsné blízkosti Terminálu Jana Kašpara na stávající travnaté ploše. „Město Pardubice potřebuje kongresový hotel, ale také moderní víceúčelovou výstavní budovu. Díky blízkosti letiště si umím představit, že bychom mohli do Pardubic přilákat i kongresy zahraničních společností. Pro ně může být Česká republika dobrou alternativou nejen vzhledem k poloze ve středu Evropy, ale i díky kvalitním službám v nižší cenové hladině. Záměr soukromého investora je pro nás určitě zajímavý od samého počátku, kdy jsem se s ním mohl seznámit. Proto jej budeme chtít společně s kolegy z Pardubického kraje i ze společnosti EBA urychleně posuzovat. Stěžejním bude v tuto chvíli soulad s územním plánem a limity, které letiště samo o sobě vzhledem k výstavbě má,“ řekl pardubický primátor Jan Nadrchal.

Investor by měl předložit jasný a konkrétní plán

Podle náměstka hejtmana Pardubického kraje pro oblast dopravy Michala Kortyše je důležité, že investor předložil jasný a konkrétní plán. Ten může mít pozitivní vliv také na zaměstnanost, ale i na lákání dalších leteckých společností. „Z mého pohledu bychom měli s každým zájemcem, pro kterého je atraktivní investovat v našem kraji, jednat. Pokud splní stanovené podmínky. Vybudování ubytovací kapacity, ale i dalšího zázemí bude znamenat další pracovní místa. Může být navíc zajímavou přidanou hodnotou pro jednání s leteckými společnostmi o nasmlouvání nejen charterových letů, ale i pravidelných linek,“ uvedl Michal Kortyš. „Důležité pro mne také je, aby celé stavba vhodně architektonicky zapadla nejen k samotnému terminálu, ale do celého území,“ doplnil náměstek.

Je potřeba řešit také parkování

Významnou otázkou v rámci jednání je také zajištění parkování. „V rámci takto rozsáhlého projektu je nutné řešit také parkování. To je záležitost, kterou se samozřejmě zabýváme také v rámci letištního terminálu. Záměr investora počítá v maximalistické variantě až s počtem dvou tisíc parkovacích míst. A to s využitím stávajících ploch určených k parkování. Rádi bychom však jednali o vybudování parkovacího domu. S tím, že by nebyl nutný takový zábor pozemků, jako v případě standardního parkoviště,“ podotkl náměstek pardubického primátora Jan Hrabal.

Co se bude dít dál?

Zástupci obou samospráv se shodli, že dalším krokem bude zpracování znaleckého posudku na pozemek. Pak má dojít k detailnímu prověření parametrů územního plánu. A také k zjištění, zda je záměr v souladu s podmínkami leteckého provozu. Následovat by měla další jednání obou akcionářů na úrovni rad a zastupitelstev.