Darovat lze i po smrti: V Česku roste zájem o odkazování dědictví na dobročinné účely

Jak to v České republice vypadá s darováním ze závěti? Pro zdejší dobročinné organizace by už pár let nemělo jít o žádnou novinku. Od roku 2014 totiž koalice Za snadné dárcovství každoročně pořádá osvětovou kampaň Závěť pomáhá. Co se za ta léta změnilo?

Konkrétních dat je málo

Konkrétních dat je v tématu darování ze závěti podle Jana Gregora ze Světa neziskovek málo. „Z čísel z Notářské komory České republiky vyplývá, že zatímco v roce 2015 sepsalo závěť u notáře pouze 17 300 lidí, v roce 2010 už to bylo 23 896 osob a za rok 2021 se jejich počet přehoupl už přes 25 tisíc,“ přiblížil Jan Gregor. „Podobně jako v západních zemích jsme zaznamenali zvýšený zájem o sepisování závětí během covidové krize,“ zdůraznil Jan Gregor.

Podle jeho slov není známo, jaký podíl ze sepsaných závětí jsou ty „dobročinné”. Data ze západních zemí ale potvrzují, že s počtem sepsaných závětí roste i počet těch, v nichž lidé odkazují část dědictví na dobročinné účely.

Zájem potvrzuje i koalice Za snadné dárcovství, která v posledních pěti ročnících kampaně vyhlašuje i Měsíc dobročinné závěti. Lidé mohou požádat o proplacení notářského poplatku, pokud sepíšou závěť u notáře a pamatují v ní – byť jen z části – na dobročinnost,” upřesnil Jan Gregor.

Proplaceno téměř 40 dobročinných závětí

Podle vyjádření koalice bylo za všechny uplynulé ročníky proplaceno téměř 40 dobročinných závětí. Došlo i na desítky konzultací dobročinných záměrů dárců a dárkyň.

Téma darování ze závěti je tradičně spojeno s krásnými lidskými příběhy a různorodými motivacemi.

Proč padla volba na Junák?

Šárka Fabiánová, dárkyně organizace Junák, letos pro Závěť pomáhá řekla: „Junák – český skaut, okres Opava je v mé závěti uvedený jako čtvrté dítě. To znamená, že dostane stejný podíl jako zákonní dědicové. Bude to finanční částka, protože pokud to není klubovna či základna, tak by to nebylo smysluplné.”

Pro Junáka se rozhodla proto, že odkaz může dobře využít větší počet dětí. „Strávila jsem ve skautských oddílech třicet let a získala jsem tam druhou rodinu. Daruji průběžně, ale chtěla bych darovat něco, co by po mně zůstalo,“ podotkla.

Kde se dá inspirovat? 

Pro neziskové organizace platí, že přes 90 procent dárců obmyšlenou dobročinnou organizaci za života nekontaktuje. Je tak docela pravděpodobně, že i organizace, která téma darů ze závěti pro sebe nepovažuje za relevantní, už nějakého dárce nebo dárkyni má, jen o tom neví. I proto je vhodné mít na webových stránkách alespoň základní informace, co dar ze závěti je a „jak na to”.

„Inspirovat se můžete třeba na zavetpomaha.cz nebo na webových stránkách mnohých českých neziskových organizací, které takto již komunikují – například Cesta domů, Lékaři bez hranic, Sue Ryder, UNICEF a další,” dodal Jan Gregor ze Světa neziskovek.